Máy phát điện EM10000K1 RRH

Tiết kiệm nhiên liệu, lượng khí thải thấp, hiệu suất vượt trội.

• Loại máy: GX630H
• Công suất: 9.0 KVA
• Thân thiện với môi trường

Máy phát điện EG6500CX RH

Tiết kiệm nhiên liệu, lượng khí thải thấp, hiệu suất vượt trội.

• Loại máy: GX390H1
• Công suất: 5.5 KVA
• Dòng điện ổn định
• Thân thiện với môi trường

Máy phát điện EU30IS1 RA0

Tiết kiệm nhiên liệu, lượng khí thải thấp, hiệu suất vượt trội.

• Loại máy: GX200
• Công suất: 3.0 KVA
• Dòng điện ổn định
• Độ ồn thấp
• Thân thiện với môi trường

Máy cắt cỏ đẩy tay HRJ196 PDDH

Tiết kiệm nhiên liệu, lượng khí thải thấp, hiệu suất vượt trội.

• Kiểu/ Loại: GXV160H2
• Công suất: 4.4 HP

Máy cắt cỏ UMR435T L2ST

Tiết kiệm nhiên liệu, lượng khí thải thấp, hiệu suất vượt trội.

• Kiểu/ Loại: L2ST
• Công suất: 1.6 HP 
• Ứng dụng chính: cắt cỏ, thổi lá, cắt lúa,...

Máy cắt cỏ UMK425T U2ST

Tiết kiệm nhiên liệu, lượng khí thải thấp, hiệu suất vượt trội.

• Kiểu/ Loại: U2ST
• Công suất: 1.1 HP
• Ứng dụng chính: cắt cỏ, thổi lá, cắt lúa,...

Động cơ Honda GX25T

Tiết kiệm nhiên liệu, lượng khí thải thấp, hiệu suất vượt trội. 
Động cơ GX thế hệ mới - tiếp nối tương lai.

• Kiểu/ Loại: SD
• Công suất: 1.1 HP

Động cơ Honda GX630RH QZE4

Tiết kiệm nhiên liệu, lượng khí thải thấp, hiệu suất vượt trội. 
Động cơ GX thế hệ mới - tiếp nối tương lai.

• Kiểu/ Loại: QZE4
• Công suất: 21.1 HP
• Ứng dụng chính: máy xây dựng, chạy xuồng, thuyền thúng, bơm nước, phát điện,...

Động cơ Honda GX390T2 QHTN

Tiết kiệm nhiên liệu, lượng khí thải thấp, hiệu suất vượt trội. 
Động cơ GX thế hệ mới - tiếp nối tương lai.

• Kiểu/ Loại: QHTN
• Công suất: 13.0 HP
• Ứng dụng chính: máy xây dựng, chạy xuồng, thuyền thúng, bơm nước, phát điện,...

Động cơ Honda GX390T2 LHB5

Tiết kiệm nhiên liệu, lượng khí thải thấp, hiệu suất vượt trội. 
Động cơ GX thế hệ mới - tiếp nối tương lai.

• Kiểu/ Loại: LHB5
• Công suất: 13.0 HP
• Ứng dụng chính: máy xây dựng, chạy xuồng, thuyền thúng, bơm nước, phát điện,...

Động cơ Honda GX270T2 QHTN

Tiết kiệm nhiên liệu, lượng khí thải thấp, hiệu suất vượt trội. 
Động cơ GX thế hệ mới - tiếp nối tương lai.

• Kiểu/ Loại: QHTN
• Công suất: 9.0 HP
• Ứng dụng chính: máy xây dựng, chạy xuồng, thuyền thúng, bơm nước, phát điện,...

Động cơ Honda GX200T2 LBH

Tiết kiệm nhiên liệu, lượng khí thải thấp, hiệu suất vượt trội. 
Động cơ GX thế hệ mới - tiếp nối tương lai.

• Kiểu/ Loại: LBH
• Công suất: 6.5 HP
• Ứng dụng chính: chạy xuồng, thuyền thúng,...

Động cơ Honda GX160T2 CHB3

Tiết kiệm nhiên liệu, lượng khí thải thấp, hiệu suất vượt trội. 
Động cơ GX thế hệ mới - tiếp nối tương lai.

• Kiểu/ Loại: CHB3
• Công suất: 5.5 HP
• Ứng dụng chính: máy xây dựng, chạy xuồng, thuyền thúng, bơm nước, phát điện,...

Động cơ HondaGX160T2 QM

Tiết kiệm nhiên liệu, lượng khí thải thấp, hiệu suất vượt trội. 
Động cơ GX thế hệ mới - tiếp nối tương lai.

• Kiểu/ Loại: QM
• Công suất: 5.5 HP
• Ứng dụng chính: máy xây dựng, chạy xuồng, thuyền thúng, bơm nước, phát điện,...

Động cơ Honda GX160T2 QAB3

Tiết kiệm nhiên liệu, lượng khí thải thấp, hiệu suất vượt trội. 
Động cơ GX thế hệ mới - tiếp nối tương lai.

• Kiểu/ Loại: QAB3
• Công suất: 5.5 HP
• Ứng dụng chính: máy xây dựng, chạy xuồng, thuyền thúng, bơm nước, phát điện,...

Động cơ Honda GX160T2 LHB3

Tiết kiệm nhiên liệu, lượng khí thải thấp, hiệu suất vượt trội. 
Động cơ GX thế hệ mới - tiếp nối tương lai.

• Kiểu/ Loại: LHB3
• Công suất: 5.5 HP
• Ứng dụng chính: máy xây dựng, chạy xuồng, thuyền thúng, bơm nước, phát điện,...

Động cơ Honda GX120T2LH

Tiết kiệm nhiên liệu, lượng khí thải thấp, hiệu suất vượt trội. 
Động cơ GX thế hệ mới - tiếp nối tương lai.

• Kiểu/ Loại: LH
• Công suất: 4.0 HP
• Ứng dụng chính: máy xây dựng, chạy xuồng, thuyền thúng, bơm nước, phát điện,...

Động cơ Honda GX120T2 QD

Tiết kiệm nhiên liệu, lượng khí thải thấp, hiệu suất vượt trội. 
Động cơ GX thế hệ mới - tiếp nối tương lai.

• Kiểu/ Loại: QD
• Công suất: 4.0 HP
• Ứng dụng chính: máy xây dựng, chạy xuồng, thuyền thúng, bơm nước, phát điện,...

Động cơ Honda GP200H QD1

Tiết kiệm nhiên liệu, lượng khí thải thấp, hiệu suất vượt trội. 
Động cơ GP thế hệ mới - tiếp nối tương lai.

• Kiểu/ Loại: QD1
• Công suất: 6.5 HP
• Ứng dụng chính: Bơm 3 piston, máy bơm nước, máy phát điện, máy xới

Động cơ Honda GP160H QD1

Tiết kiệm nhiên liệu, lượng khí thải thấp, hiệu suất vượt trội. 
Động cơ GP thế hệ mới - tiếp nối tương lai.

• Kiểu/ Loại: QD1
• Công suất: 5.5 HP
• Ứng dụng chính: Bơm 3 piston, máy bơm nước, máy phát điện, máy xới

Đối tác của chúng tôi

Đăng ký nhận bản tin