Chiến Lược Phát Triển

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN 
Chiến lược phát triển dài hạn của Trung Sơn là đạt mức doanh số cao, tăng trưởng, phát triển trở thành một trong những công ty hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực Ô tô; Máy Móc thiết bị; Bất động sản . 
Xác định 3 yếu tố cơ bản để tạo nên sức mạnh của Trung Sơn là : 
+ Phát triển quản trị nguồn nhân lực ; 
+ Quản lý mọi hoạt động phát triển bền vững ; 
+ Duy trì, cải tiến và thay đổi theo xu thế phát triển . 
Đối tác : Hướng đến sự phát triển song hành, quan hệ bền vững . 
Khách hàng : Mang lợi ích, hiệu quả khi sử dụng sản phẩm, hàng hóa dịch vụ của công ty . Được đánh giá là doanh nghiệp có sự thỏa mãn của khách hàng về chất lượng hàng hóa dịch vụ, giá cả hợp lý, phát triển hệ thống kinh doanh phân phối hàng đầu tại Việt nam. 
Công ty : Dần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho CBNV. Trở thành một doanh nghiệp có môi trường làm việc mà tất cả mọi người có thể phát huy tốt nhất khả năng của mình, đóng góp vào thành quả chung. Trở thành một trong các doanh nghiệp hàng đầu được đánh giá là nơi lý tưởng để làm việc.